Club TotalEnergies  Başvuru Formu
Ad : *
Soyad : *
Cinsiyet : *
Doğum Tarihi         *
İl :
   *
İlçe         *
Cep Telefonu :      *
E-posta Adresi : *
Araç Plakası:             *

CLUB TotalEnergies SADAKAT PROGRAMI KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Bu Sözleşme, Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş.’ye (Şirket) ait Club TotalEnergies Sadakat Programı (“Program”); üyelerine, Club TotalEnergies ile T.C. sınırları içerisindeki TotalEnergies istasyonlarında yakıt alışverişi sonrasında ve Şirket’in diğer markalar ile yapacağı işbirliklerinden, tekliflerden, her türlü kampanyalardan ve promosyonlardan yararlanma, puan kazanma/harcama, indirim imkânları gibi Şirket tarafından belirlenecek olan çeşitli avantajlar (“Avantaj(lar)”) sağlamak amacıyla oluşturulmuş, dijital icap ve kabul yöntemiyle imzalanmış bir üyelik sözleşmesidir.

PROGRAM’A ÜYE OLMAKLA ve Club TotalEnergies SADAKAT PROGRAMI KAMPANYA, FAYDA VE AVANTAJLARINDAN YARARLANMAKLA AŞAĞIDAKİ PROGRAM GENEL ŞARTLARINI KABUL ETTİĞİNİZİ BEYAN ETMEKTESİNİZ.

TANIMLAR:

Mobil Uygulama: Cep telefonu, tablet, PC ve benzeri taşınabilir cihazlarda çalışan TotalEnergies İstasyonları isimli mobil aplikasyonu ifade eder. Mobil Uygulama’nın/Yazılım’ın lisansı Şirket tarafından Üye’ye sınırlı, münhasır olmayan ve devredilemez bir şekilde verilmiştir.

Club TotalEnergies: Üye'nin, Şirket tarafından belirlenecek TotalEnergies istasyonlarında her türlü kampanya ve promosyonlardan yararlanma, puan kazanma/harcama, hediye çekilişine hak kazanma ve indirim imkanlarına ulaşması amacı ile Şirket’in müşterilerine sunduğu Sadakat Programıdır.

Club TotalEnergies Bakiyesi: Üye’nin yararlanmakta olduğu Club TotalEnergies Sadakat Programı hesabındaki, her akaryakıt alımında Üye’nin ibrazı ile ve aldığı ürüne göre değişen oranlarla kazandığı puanlar yüklenerek oluşan, Şirket tarafından belirlenecek TotalEnergies istasyonlarında kullanılabilen bakiyeyi ifade etmektedir.

Üye: Kişisel bilgileri Mobil Uygulama'daki alanlarda belirtilen Club TotalEnergies Sadakat Programı’na Üyelik kaydı esnasında Club TotalEnergies Sadakat Programı Kullanıcı Sözleşmesi’ni Okudum ve Onaylıyorum yazısının ve/veya benzer ibarenin yanındaki kutucuğu veya kutuları işaretleyip bu Sözleşme'yi onaylaması ile Club TotalEnergies Sadakat Programı Üyesi olan Mobil Uygulama ziyaretçisi, içerik sağlayıcısı ve/veya mobil uygulama kullanıcısı olan gerçek kişidir.

Üyelik Bilgileri: Üye’nin ad-soyad, cinsiyet, doğum tarihi, cep telefonu, e-posta adresi, yaşadığı il ve ilçe, araç plakası verilerini içeren kişisel bilgilerdir.

Program İşbirlikçisi: Program’ın ve Mobil Uygulama’nın aktif ve çalışır kalmasını sağlayan firmalardır.

Program Ortakları: Program dahilinde Şirket’in üyelerine sağladığı kampanya, avantaj, indirim vb. hizmetleri sunma noktasında işbirliği yaptığı firmalardır.

Mobil Ödeme: Program dahilinde Şirket ve BKM Express’in (BKM Express yerine geçen yahut buna eklenen cüzdan kuruluşunun) Club TotalEnergies üyelerine sağladığı, akaryakıt alımında araçtan inmeden mobil uygulama vasıtası ile yapılan ödeme işlemidir.

GENEL ŞARTLAR:

1. Üye, 18 yaşından büyük ve Türk Medeni Kanunu uyarınca reşit olduğunu kabul ve beyan eder.

2. Club TotalEnergies’in ve Mobil Uygulama’nın mülkiyeti Şirket’e aittir. Mobil Uygulama ile ilgili tüm hizmetler Şirket tarafından yetkilendirilen Program İşbirlikçileri tarafından sağlanmaktadır.

3. Club TotalEnergies’in, Üye tarafından alışverişlerde kullanılabilmesi için alınan yakıt tutarının istasyon marketinde Üye’nin Club TotalEnergies hesabına işlenmesi gerekmektedir. Club TotalEnergies hesaplarına, alınan yakıt karşılığında puan yüklenmesi işlemi TotalEnergies istasyonlarında bulunan POS cihazları aracılığı ile yapılabilmektedir.

4. Club TotalEnergies üyeliği ve buna ilişkin hak ve yükümlülükler kişiye özeldir, vefat hali dahil herhangi bir şekilde başkasına devredilemez. Program kapsamında kazanılan Avantajlar, Şirket’in onayı olmaksızın Şirket’e ait Sadakat Programları dışı başka bir karta devredilemez ve hiçbir surette nakde çevrilemez.

5. Üye, Club TotalEnergies Mobil Uygulaması’nın yüklü olduğu cihazın çalınması, kaybolması veya kullanılamayacak şekilde bozulması halinde, durumu Şirket’e gecikmeksizin 444 0 496 numaralı iletişim hattı üzerinden bildirecektir. Bildirim yapılıncaya kadar olabilecek her türlü zarardan Üye sorumludur. Bildirim üzerine, Club TotalEnergies hesabı, Şirket tarafından pasif konuma getirilecektir.

6. Şirket, iş bu genel şartlarında her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üye bu şartları gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır.

BAKİYE, AVANTAJ’LAR VE KART SÜRESİNE İLİŞKİN BİLGİLER

1. Club TotalEnergies'deki birikmiş bakiye, hiçbir surette nakit paraya çevrilemez.

2. Üye, Club TotalEnergies kullanımında Mobil Uygulama’nın yüklenmesi ve/veya SMS ile veya Web üzerinden başvuruda bulunmasını takiben yapılacak ilk alışverişte avantajlar kazanmaya başlayacaktır. Club TotalEnergies Avantajları’ndan yararlanılabilmesi için Üye’nin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin onayını takiben kayıt işlemini tamamlaması gerekmektedir.

3. Şirket kayıt tarihinden itibaren bir yıl boyunca hiçbir işlem yapmamış kartların içinde bulunan puanları silebilir.

4. Club TotalEnergies sadakat programı puan kazanımı, TotalEnergies İstasyonlarından yapılacak akaryakıt veya otogaz alışverişlerinizde alışveriş başına 80 litre ve aylık toplam 300 litre ile sınırlı tutulmaktadır.

5. Mobil Uygulama ve Club TotalEnergies’in kullanım koşulları, sağladığı avantajlar ve Club TotalEnergies puanlarının kullanım süresi Şirket tarafından belirlenmektedir. Şirket, Club TotalEnergies Sadakat Programı koşullarını, faydalarını belirleyecektir. Şirket, kişisel verilerin kullanım amacına yönelik hususlar hariç, dilediği takdirde ve zamanda, bu kullanım koşullarını Üye’ye önceden herhangi bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın değiştirebilir, Club TotalEnergies'in kullanımını durdurabilir, kaldırabilir, tamamen iptal edebilir.

6. Geçerli koşullar Şirket’in iletişim kanallarında görülmektedir. Şirket tarafından Üye’ye satılmamış olan malların ayıbından, sistemin üzerinde çalıştığı elektronik alt yapıdaki arızalar nedeniyle geç veya yanlış alınan duyuru, promosyon, puan vb. çeşitli nedenlerle promosyon, puan gibi imkanların Üye’ye sağlanamamasından dolayı oluşabilecek ihtilaflardan Program Ortakları ve/veya Şirket hiç bir şekilde sorumlu tutulmayacaktır. Bu maddedeki koşullar devreye alınacak diğer programlar için de geçerli olacaktır.

7. Mobil Ödeme işlemi, çeşitli nedenlerden dolayı onaylanmayabilir. Limit aşımı, hatalı bilgi girişi, kullanım tarihinin geçmesi, güvenlik kodunun yanlış ya da eksik girilmesi, onay işlemi sırasında geçici bağlantı sorunları yaşanması, kayıp/çalıntı ihbarlı hesap olması gibi hallerde kredi kartından provizyon alınamayabilir. Ödeme onayının başarısız olduğu, tamamlanmadığı anlamına gelen böyle bir mesaj alınması halinde Üye’ye; kart bilgilerini üçüncü şahıslarla paylaşmadan ilgili banka ile bağlantı kurması önerilir. Üye, ödemenin herhangi bir sebeple onaylanmaması, yasa dışı kart kullanımı ve Üye ile Üye’nin kredi kartı kullandığı bankanın arasındaki kredi ilişkisinden dolayı Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan etmiştir.

KİŞİSEL VERİLER, İŞLENMESİ VE AKTARILMASINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Üye, Program süresince kendisi tarafından sağlanan kişisel bilgilerin doğru olduğunu kabul ve beyan eder.

Üye, veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse bu talebini Şirket kurumsal adresimiz olan total.kurumsal@totalistasyonlari.com.tr adresine elektronik posta yoluyla bildirmelidir.

Üye’nin bilgileri Şirket ve Program Ortaklarının hizmet sağlayıcılarıyla (gönderi, çağrı merkezi, veritabanı vb. hizmetleri firmaları ile), bu firmalar tarafından verilen hizmetler dahilinde kullanılması kaydıyla paylaşılabilir.

2. KVKK dahilinde Üye ile Şirket’in hukuki ilişkisinin sona ermesini takiben gerekli saklama sürelerinin dolması ardından toplanan Üyelik Verileri ve Uygulama Bakiyesi KVKK’ya uygun olarak Şirket tarafından anonimleştirilecek ve/veya silinecektir.

3. Üye, Şirket’in Mobil Ödeme modülünde kullanılan kredi kartı verilerinin Program süresince Şirket tarafından saklanmadığını, bu bilgilere ait her türlü sorumluluğun tek muhatabının BKM Express (BKM Express yerine geçen yahut buna eklenen cüzdan kuruluşu) olduğunu, bu kapsamda Şirket’in Program İşbirlikçileri’nin hiçbir fiilini taahhüt etmediğini yahut bunlara ilişkin sarih yahut zımni hiçbir garanti vermediğini kabul eder.

4. Uygulama kullanımı ve Program süresince, yürürlükte bulunan mevzuatta meydana gelecek değişiklikler nedeniyle, bu uygulamanın devamının her ne sebeple olursa olsun mümkün olmaması halinde, Club TotalEnergies Sadakat Programı ve Club TotalEnergies üyelikleri kendiliğinden hükümsüz hale gelir.

5. Üye, kendisine tanımlanan Club TotalEnergies üyeliğini, Mobil Uygulama’yı ve bunlara bağlı kullanıcı adı ve/veya şifreyi 3. şahıslara vermemeyi, Club TotalEnergies üyeliğini ve Mobil Uygulamasını kullandırmamayı, bunların saklanmasından kendisinin sorumlu olduğunu, Şirket’in, Üye’nin kişisel verilerinin korunması hususunda sorumluluğunun KVKK’da düzenlenen hükümler ile sınırlı olduğunu, Üyeliğin/Mobil Uygulamanın üçüncü şahıslar tarafından ve/veya Üye tarafından herhangi bir surette kötüye kullanılması halinde, Şirket’in diğer her türlü yasal hakkı saklı kalmak üzere derhal üyeliği iptal etme ve üyeliğe son verme yetkisinin bulunduğunu, üyelikten doğan tüm hakların kaybedileceğini, üyeliğe ilişkin her türlü hak ve kazanımların geri alınacağını, her türlü tedbirlerin uygulanabileceğini ve tüm bu uygulamalardan doğan/doğabilecek ihtilaflarda sorumluluğun bütünüyle Üye’ye ait olduğunu şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

MÜŞTEREK HÜKÜMLER

1. Mobil Uygulama’nın tüm fikri ve sınaî mülkiyet hakları Şirket’e aittir. Aksi belirtilmedikçe, Mobil Uygulama’da yer alan logo, marka, isim, alan adı, etkinlik sayfası ve diğer unsurların fikri ve sınai mülkiyet/telif hakları ya da kullanma lisans hakları yalnızca Şirket’e aittir. Özel olarak belirtilmediği sürece burada yazılı koşullar Üyelere, bunları kullanma ya da bunlar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunma hakkı vermez, böyle bir izin veya lisans verildiği şeklinde yorumlanamaz. Üye, hiçbir şekilde telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet hakları mahfuz olan bir içeriği, ticari markayı veya diğer müseccel bilgiyi, bu hakların sahibinin önceden vermiş bulunduğu yazılı bir muvafakatı olmadan, Mobil Uygulama’ya ekleyemez, dağıtamaz veya kopyalayamaz.

2. Şirket’in Program ve Mobil Uygulama’ya yönelik her türlü taahhüdü işbu Sözleşme ile sınırlı olup, bu Sözleşme’de yazılanlar haricinde, Mobil Uygulama yahut Program’ın başarısı, hatasızlığı, devamlılığı da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmaksızın sarih yahut zımni hiçbir taahhüt vermemiştir.

Üye, Şirket’e bu form ile açıklanan ve sair şekilde açıklanacak ve açıklanmış bilgilerinin doğruluğunu, bunlarda değişiklik olması halinde bunları güncelleyeceğini, uyuşmazlık halinde Şirket’e ait her türlü kaydın kesin delil sayılacağını, yukarıda maddeler halinde belirtilen Club TotalEnergies Sadakat Programı’na ve Club TotalEnergies kullanımına ait tüm koşulları kabul, beyan ve taahhüt eder.


Kişisel verilerin işlenmesi hakkındaki Aydınlatma Metni'ne buradan ulaşabilirsiniz.